خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگره۹پ ۴۵و/ ۳۵۶۹ PS
سرشناسهمورگان، مارلو Morgan, Marlo - پدیدآور
عنوانپیام گم گشته: عرفان قبایل بومی استرالیا 
شرح پدیدآورمارلو مورگان؛ ترجمه ی فرناز فرود
شابک‏‫‭ ‎9647114311‬‬
مشخصات ظاهری۲۱۹ ص
وضعیت نشرت‍ه‍ران‌; کتاب آوند دانش; ‏‫ ۱۳۹۱
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
موضوعبومیان استرالیایی - داستان
توضیحاتعنوان اصلی :‭ ‎Mutant message down under, c1994
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 الهیات    75312 THFB0906728  موجود