شماره راهنمای کنگرهPN‎ ۷۷۳‎ /‎ک‎۹‎ م‎۹‎ ‎
سرشناسهکوندرا، میلان، ‎۱۹۲۹- م.، Kundera, Milan - پدیدآور
عنوانمواجهه 
شرح پدیدآورمیلان کوندرا؛ مترجم فروغ پوریاوری
مشخصات ظاهری‎۲۱۸ ص
وضعیت نشرتهران; آگه; ۱۳۹۲
موضوعادبیات جدید
موضوعموسیقی
موضوعنقاشی
توضیحاتعنوان اصلی: 2010 ,Encounter
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135791 CLB2556271  1398 امانت
 ادبیات    142915 LEFB0818216   موجود
 مرکزی 2   97885 CLFB1138878   موجود
 مرکزی    65994 CLFB5601068   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء