شماره راهنمای کنگرهQR‎ ۱۸۱‎ /‎م‎۷۸‎ الف‎۹‎ ‎
سرشناسهمورفی، کنت پی.؛ Murphy, Kenneth P - پدیدآور
عنوانایمیونوبیولوژی جنوی 
شرح پدیدآورمولفین کنت مورفی، پل تراورز، مارک والپورت؛ ترجمه شهریار کیائی
مشخصات ظاهری‎۲ ج: مصور(رنگی)، جدول + یک لوح فشرده
وضعیت نشرتهران; خانه زیست‌شناسی; ۱۳۹۱
موضوعایمنی شناسی
موضوعسیستم ایمنی
موضوعایمنی (پزشکی)
موضوعپادگن ها
توضیحاتعنوان اصلی: 2008 ,Janeway's Immunobiology, 7th. ed
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  2  135217 CLB2555610 7 1391 موجود
 مرکزی  1  135210 CLB2559576 7 1391 موجود
 مرکزی ۳ ۲  61207 CLFB5460274   امانت
 مرکزی ۲ ۲  61206 CLFB5460308   امانت
 مرکزی  ۲  61205 CLFB5460331   امانت
 مرکزی ۳ ۱  61204 CLFB5460364   امانت
 مرکزی ۲ ۱  61203 CLFB5460421   امانت
 مرکزی  ۱  61202 CLFB5460397   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء