خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگرهK‎ ۵۲‎ /م‎۵‎ ف‎۴
سرشناسهمصلحی، مهرداد، ‎۱۳۳۲- - پدیدآور
عنوانفرهنگ جامع اصطلاحات حقوقی و زمینه های وابسته انگلیسی - فارسی 
شرح پدیدآورتالیف مهرداد مصلحی
مشخصات ظاهری‎۱۱۱۶ ص
وضعیت نشرتهران; شرکت انتشارات قلم; ۱۳۸۹
موضوعحقوق
موضوعزبان انگلیسی
توضیحاتکتابنامه: ص [۱۱۱۵]-‎۱۱۱۶
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی (مرجع)    24971 ECFB0280730  موجود