شماره راهنمای کنگرهQC‎ ۲۱/۲‎ /‎س‎۹‎ ف‎۹۲۲‎ ‎
سرشناسهبینش، علیرضا، ۱۳۳۷- - پدیدآور
عنوانتشریح کامل مسائل فیزیک دانشگاهی سرز و زیمانسکی 
شرح پدیدآورهیو د. یانگ، راجر ای. فریدمن؛ ترجمه علیرضا بینش، محمدرضا وکیل
مشخصات ظاهریج.: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; نشر علوم دانشگاهی; ۱۳۸۸
موضوعفیزیک
توضیحاتاین کتاب در حقیقت تشریح مسائل کتاب فیزیک دانشگاهی سرز و زیمانسکی است
مندرجاتج.‎۱. .ج.‎۲. .ج.‎۳. الکتریسته و مغناطیس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  3  135413 CLB2555567 11 1388 موجود
 مرکزی ۲ ۳  49828 ENFB0243971   موجود
 مرکزی  ۳  48224 ENFB0244075   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء