شماره راهنمای کنگرهTK‎ ۱۴۵‎ /‎ز‎۴‎ م‎۲‎‎
سرشناسهزرآبادی پور، حسن، ‎۱۳۳۶- - پدیدآور
عنوانمبانی مهندسی برق 
شرح پدیدآورتالیف حسن زرآبادی پور
مشخصات ظاهریهشت، [‎۲۳۴] ص.: مصور، نمودار
وضعیت نشرقزوین; سایه‌گستر; ۱۳۸۸
موضوعمهندسی برق
موضوعالکترونیک
موضوعمدارهای برقی
توضیحاتعنوان دیگر: مبانی مهندسی برق (کتاب اول مدار)
توضیحاتکتابنامه: ص. [‎۲۳۴]
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135284 CLB2555983  1395 امانت
 مرکزی 2   135141 CLB2555512  1395 امانت
 مرکزی 14   63127 CLFB129824  1391 موجود
 مرکزی 11   56992 CLFB130398  1391 موجود
 مرکزی 4   52427 CLFB125936  1390 موجود
 مرکزی    51016 CLFB5298655   امانت
 مرکزی 17   103176 CLFB121374   امانت
 مرکزی 16   78045 CLFB130488   امانت
 مرکزی ۱۵   69033 CLFB5606120   امانت
 مرکزی ۱۳   63126 CLFB5507153   امانت
 مرکزی ۱۰   56991 CLFB0631909   موجود
 مرکزی ۹   56990 CLFB5341867   امانت
 مرکزی 8   56989 CLFB1134830   امانت در رزرو 1 عضو
 مرکزی ۱۲   56988 CLFB5341801   موجود
 مرکزی 5   52428 CLFB130461   موجود
 مرکزی ۶   52156 CLFB0992055   موجود
 مرکزی ۷   52155 CLFB5371938   موجود
 مرکزی ۳   49379 ENFB0184836   امانت
 مرکزی ۲   49378 ENFB0184847   موجود
 مرکزی    48017 ENFB0244363   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء