شماره راهنمای کنگرهML‎ ۱۶۲‎ /ح‎۵‎ ه‎۷
سرشناسهحسنی، سعدی - پدیدآور
عنوانهفت نغمه چنگ 
شرح پدیدآورسعدی حسنی
مشخصات ظاهری‎۲۰۳ ص.: مصور، عکس
وضعیت نشرتهران; صفی علیشاه; ۱۳۳۳
موضوعموسیقی
موضوعموسیقی دانان
موضوعسازها
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 یوسفی (ادبیات)    10388 lefb0974796   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء