شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۳۸/۰۴۲۳‎ /‎د‎۸‎‎‎‎
سرشناسهدلشاد تهرانی، مصطفی، ‎۱۳۳۴- - پدیدآور
عنوانتفسیر موضوعی نهج البلاغه مجموعه متون ۲۱
شرح پدیدآورمصطفی دلشاد تهرانی؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها مرکز برنامه ریزی و تدوین متون درسی؛ معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی
مشخصات ظاهری‎۲۴۰ ص
وضعیت نشرقم; نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف; ۱۳۹۲
موضوععلی بن ابی طالب(ع)،امام اول،۲۳قبل از هجرت - ۴۰ق. نهج البلاغه - نقد و تفسیر
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه: ص [۲۳۱] - ‎۲۴۰؛ و به صورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    133340 CLB2552519 2 1398 امانت
 مرکزی    133339 CLB2552520 2 1396 موجود
 مرکزی    135754 CLB2555943 2 1395 موجود
 مرکزی    135336 CLB2556033  1395 موجود
 مرکزی 11   76973 CLFB0811640 2 1392 امانت
 مرکزی 8   66627 CLFB5538652 2 1392 موجود
 مرکزی 7   66626 CLFB5538663 2 1392 امانت
 مرکزی 4   57888 CLFB5413463 2 1392 موجود
 مرکزی 9   66628 CLFB129939 2 1391 امانت
 مرکزی 10   64236 CLFB5539978 2 1391 موجود
 مرکزی 2   58021 CLFB5412585 2 1391 موجود
 مرکزی 6   57890 CLFB5413520 2 1391 موجود
 الهیات    74901 THFB0903932   موجود
 مرکزی    58020 CLFB5412552   امانت
 مرکزی ۵   57889 CLFB5413496   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء