شماره راهنمای کنگرهTA‎ ۶۴۵‎ /‎ص‎۲‎ ت‎۳‎ ‎
سرشناسهصباغیان، حسین، ‎۱۳۵۵- - پدیدآور
عنوانتحلیل سازه ها آزمون کارشناسی ارشد؛ سری عمران
شرح پدیدآورمولف حسین صباغیان
شابک۹۷۸۶۰۰۵۲۴۶۶۹۸
مشخصات ظاهری‎۲ج: مصور
وضعیت نشرتهران; موسسه انتشارات سری عمران قلم‌داور; ۱۳۹۲
موضوعتحلیل سازه
موضوعتحلیل سازه
موضوعآزمون دوره های تحصیلات تکمیلی
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 8 1  73028 CLB2549288 2 1398 امانت
 مرکزی 14 2  91560 CLFB1041512 2 1395 امانت
 مرکزی  1  135420 CLB2556092  1393 موجود
 مرکزی 12 1  84687 CLB2555810   امانت
 مرکزی 6 1  66474 CLB2558665   موجود
 مرکزی 17 1  102276 CLFB120425   موجود
 مرکزی 18 2  102105 CLLB5419920   موجود
 مرکزی 16 1  102068 CLFB120254   امانت
 مرکزی 17 2  100919 CLFB1154551   امانت
 مرکزی 16 2  100918 CLFB1154494   امانت
 مرکزی 15 2  91561 CLFB1041501   امانت
 مرکزی 15 1  91559 CLFB1041107   امانت
 مرکزی 14 1  91558 CLFB1041118   موجود
 مرکزی ۱۴ ۲  84690 CLFB0943028   موجود
 مرکزی ۱۳ ۲  84689 CLFB0943040   امانت
 مرکزی ۱۳ ۱  84688 CLFB0943062   موجود
 مرکزی ۱۲ ۲  77621 CLFB0816612   موجود
 مرکزی ۱۱ ۲  77620 CLFB0816623   موجود
 مرکزی ۱۱ ۱  77619 CLFB0816634   امانت
 مرکزی ۱۰ ۱  77618 CLFB0816667   امانت
 مرکزی ۱۰ ۲  77103 CLFB0807713   موجود
 مرکزی ۹ ۱  77017 CLFB0973593   موجود
 مرکزی ۷ ۱  73027 CLFB0588663   امانت
 مرکزی ۹ ۲  73026 CLFB0589035   امانت
 مرکزی ۸ ۲  73025 CLFB0589024   موجود
 مرکزی ۷ ۲  68648 CLFB5600528   موجود
 مرکزی ۶ ۲  66476 CLFB5531475   موجود
 مرکزی ۵ ۲  66475 CLFB5531464   امانت
 مرکزی ۵ ۱  66473 CLFB5531509   امانت
 مرکزی ۴ ۲  58908 CLFB5424320   امانت
 مرکزی ۴ ۱  58907 CLFB5424353   موجود
 مرکزی ۳ ۲  58060 CLFB5411977   موجود
 مرکزی ۲ ۲  58059 CLFB5412293   موجود
 مرکزی  ۲  58058 CLFB5412305   موجود
 مرکزی ۳ ۱  58057 CLFB5412316   امانت
 مرکزی ۲ ۱  58056 CLFB5412282   امانت
 مرکزی  ۱  58055 CLFB5412259   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء