شماره راهنمای کنگرهTA‎ ۳۳۲/۵‎ /‎ر‎۹‎ ک‎۴‎ ‎
سرشناسهکریمی، محمود، ‎۱۳۵۱- - پدیدآور
عنوانریاضیات مهندسی مرکز خدمات آموزشی نصیر؛ سری کتاب‌های عمومی
شرح پدیدآورمولف محمود کریمی؛ [برای] مرکز خدمات آموزشی نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شابک۹۷۸۶۰۰۶۹۲۷۵۱۰
مشخصات ظاهری‎۲ ج: جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بسیج دانشجویی: مرکز خدمات آموزشی نصیر; ۱۳۹۲
موضوعریاضیات مهندسی
موضوعریاضیات مهندسی
موضوعدانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2 1  92054 CLFB1043996 2 1395 امانت
 مرکزی  1  92053 CLFB1044009 2 1395 موجود
 مرکزی 2 2  92056 CLFB1043985  1395 موجود
 مرکزی  2  92055 CLFB1043974  1395 امانت
 مرکزی  1  135252 CLB2556030 2 1394 موجود
 مرکزی 3 1  129825 CLB2548147 2 1394 امانت
 مرکزی  1  75905 CLFB0934499 2 1394 امانت
 مرکزی 7 1  85335 CLFB0949237 1 1393 امانت
 مرکزی 9 2  132160 CLB2549675  1393 موجود
 مرکزی 2 2  129826 CLB2548148  1393 امانت
 مرکزی 7 2  85336 CLFB0949204  1393 موجود
 مرکزی 6 2  75908 CLFB0798431  1393 موجود
 مرکزی 5 2  75907 CLFB0798442  1393 موجود
 مرکزی  2  66196 CLFB5524893  1393 موجود
 مرکزی 8 1  132159 CLB2549600 1 1392 موجود
 مرکزی 3 1  57954 CLFB5412350 1 1392 امانت
 مرکزی  1  57952 CLFB5412338 1 1392 موجود
 مرکزی 8 2  131337 CLB2550293  1392 موجود
 مرکزی 3 2  57951 CLFB5412349  1392 امانت
 مرکزی 2 2  57950 CLFB5412721  1392 موجود
 مرکزی  2  57949 CLFB5412732  1392 موجود
 مرکزی 2 1  75906 CLFB0797834   امانت
 مرکزی ۴ 1  66195 CLFB5524927   امانت
 مرکزی ۲ 1  57953 CLFB5412327   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء