شماره راهنمای کنگرهQA‎ ۱۳۹‎ /‎ک‎۳۲‎ ر‎۸۷‎‎
سرشناسهکرایه چیان، محمدعلی، ‎۱۳۴۱- - پدیدآور
عنوانریاضیات عمومی یک: ویژه دانشجویان مراکز فنی، علمی کاربردی و آزاد اسلامی 
شرح پدیدآورمحمدعلی کرایه چیان
مشخصات ظاهری‎۳۲۷ ص.: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرمشهد; آهنگ قلم; ۱۳۸۸
موضوعریاضیات
موضوعریاضیات
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشرشده است
توضیحاتکتابنامه: ص [‎۳۲۸]
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 9   131426 CLB2549828 4 1392 موجود
 مرکزی    133803 CLB2552764 4 1391 موجود
 مرکزی 8   101816 CLFB120833 3 1389 امانت
 مرکزی    46144 CLFB1103139  1389 موجود
 مرکزی 2   3628 CLFB125967  1388 موجود
 مرکزی    3627 NRFB0037143  1388 موجود
 مرکزی 2   135194 CLB2554174  1386 موجود
 مرکزی 3   85514 CLFB0950813  1386 موجود
 مرکزی 6   86109 CLFB0964122   موجود
 مرکزی 5   77862 CLFB0818119   موجود
 مرکزی ۴   69315 CLFB5605321   امانت در رزرو 1 عضو
 مرکزی 3   69314 CLFB5605354   موجود
 مرکزی ۲   68481 CLFB5567957   امانت
 مرکزی 4   95862 CLFB1061716   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء