شماره راهنمای کنگرهTA‎ ۶۵۸‎ /م‎۸‎ د‎۴
سرشناسهمور، فولر؛ Moore, Fuller - پدیدآور
عنواندرک رفتار سازه ها انتشارات دانشگاه تهران ۲۵۰۲
شرح پدیدآورتالیف فولر مور؛ ترجمه محمود گلابچی
مشخصات ظاهریو، ‎۳۲۳ ص.: مصور
وضعیت نشرتهران; دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ; ۱۳۸۴
موضوعمهندسی سازه
موضوعمواد صنعتی
توضیحاتعنوان اصلی: Understanding structures structures
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه: ص. ۳۰۳-‎۳۱۰
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   132633 CLB2550869  1397 موجود
 مرکزی 10   104175 CLFB124657  1397 موجود
 مرکزی 5   1282 CLFB133042  1386 موجود
 مرکزی 11   104198 CLFB124622   موجود
 مرکزی ۹   77902 CLFB0818018   موجود
 مرکزی ۸   54345 CLFB5380084   موجود
 مرکزی ۷   54344 CLFB5380051   موجود
 مرکزی ۶   53439 CLFB5571637   امانت
 مرکزی ۴   1192 AUFB0008639   موجود
 مرکزی ۲   213 CLFB5535064   موجود
 مرکزی    212 AUFB0001654   موجود
 مرکزی ۳   14 CLFB0822215   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء