شماره راهنمای کنگرهH‎ ۶۲‎ /‎ک‎۴‎ ر‎۹۴‎ ‎
سرشناسهکرسول، جان، ‎۱۹۴۵- م.، Creswell, John W - پدیدآور
عنوانطرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی 
شرح پدیدآورنویسنده جان دبلیو کرس ول؛ برگردان علیرضا کیامنش، مریم دانای طوس
مشخصات ظاهری‎۴۲۰ ص: جدول
وضعیت نشرتهران; جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی; ۱۳۹۱
موضوععلوم اجتماعی - تحقیق
موضوععلوم اجتماعی - روشهای آماری
توضیحاتعنوان اصلی: Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches 3rd ed., c2009
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه: ص ۳۹۸ - ‎۴۱۲
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 4   73667 CLB2549292 3 1392 امانت
 مرکزی 7   136064 CLB2549306 3 1391 موجود
 مرکزی 6   136063 CLB2549305 3 1391 امانت
 مرکزی ۵   73668 CLFB0602255   امانت
 مرکزی ۳   56793 CLFB5346659   امانت
 مرکزی ۲   56792 CLFB0934770   موجود
 مرکزی    54425 CLFB5358832   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء