شماره راهنمای کنگرهPN‎ ۹۴‎ /‎الف‎۹‎ پ‎۹۲‎ ‎
سرشناسهایگلتون، تری، ‎۱۹۴۳- م.؛ Eagleton, Terry - پدیدآور
عنوانپیشدرآمدی بر نظریه ادبی نشر مرکز ۱۴۲
شرح پدیدآورتری ایگلتون؛ ترجمه عباس مخبر
مشخصات ظاهری‎۳۵۸ ص
وضعیت نشرتهران; نشر مرکز; ۱۳۹۰
موضوعنقد
موضوعادبیات - تاریخ و نقد
توضیحاتعنوان اصلی: Literary theory on introduction
توضیحاتکتابنامه: ص [۲۳۳] - ‎۳۴۹
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    134785 CLB2554065 2 1388 موجود
 مرکزی    54730 CLFB5355648   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء