شماره راهنمای کنگرهHD‎ ۳۰/۲‎ /‎م‎۷‎ ت‎۲‎ ‎
سرشناسهمقدسی، علیرضا، ‎۱۳۵۴- - پدیدآور
عنوانتاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت 
شرح پدیدآورمولف علیرضا مقدسی
مشخصات ظاهری‎۲۷۸ ص: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرمشهد; انتشارات مرندیز; ۱۳۹۱
موضوعتکنولوژی اطلاعات
موضوعنظام های اطلاعاتی مدیریت
موضوعتحول سازمانی
توضیحاتکتابنامه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135369 CLB2555928  1391 موجود
 مرکزی ۴   74675 CLFB0656298   امانت
 مرکزی ۳   74674 CLFB0656209   موجود
 مرکزی    55139 CLFB5364558   امانت
 مرکزی ۲   52881 CLFB5354906   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء