شماره راهنمای کنگرهS‎ ۶۰۰/۵‎ /م‎۸‎ هـ‎۹‎ ‎
سرشناسهموسوی بایگی، محمد، ‎۱۳۳۹- - پدیدآور
عنوانهوا و اقلیم شناسی در کشاورزی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ۵۳۹
شرح پدیدآورتالیف محمد موسوی بایگی، بتول اشرف
مشخصات ظاهری‎۳۸۲ ص: مصور، نمودار
وضعیت نشرمشهد; دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات; ۱۳۸۸
موضوعهواشناسی کشاورزی
موضوعاقلیم شناسی
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 16   107947 CLFB128990  1396 موجود
 مرکزی 15   107946 CLFB128989  1396 موجود
 مرکزی 14   66736 CLFB133021  1390 موجود
 مرکزی    135142 CLB2556298  1388 موجود
 مرکزی 13   59643 CLFB126582   موجود
 مرکزی ۱۲   58734 CLFB5422384   موجود
 مرکزی ۱۱   51347 CLFB5316713   صحافی
 مرکزی    42720 CLFB5107634   امانت
 مرکزی ۶   19735 CLFB0939067   موجود
 مرکزی ۵   19057 CLFB0827670   امانت
 مرکزی ۴   18948 AGFB0160928   موجود
 مرکزی ۳   17676 AGFB0160892   موجود
 مرکزی ۲   17121 AGFB0159049   امانت
 مرکزی    17005 AGFB0156219   موجود
 مرکزی ۱۰   3673 NRFB0037431   موجود
 مرکزی ۹   3672 CLFB0825285   موجود
 مرکزی ۸   3671 CLFB0992000   موجود
 مرکزی ۷   3670 NRFB0037486   موجود
 مرکزی ۶   3610 NRFB0037327   موجود
 مرکزی ۵   3609 NRFB0037338   امانت
 مرکزی ۴   3608 NRFB0037349   امانت
 مرکزی ۳   3607 NRFB0037350   موجود
 مرکزی ۲   3606 NRFB0037361   امانت
 مرکزی    3605 NRFB0037372   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء