شماره راهنمای کنگرهTA‎ ۳۵۱‎ /‎ب‎۸۷‎ الف‎۵‎ ‎
سرشناسهبیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre - پدیدآور
عنواناستاتیک 
شرح پدیدآورتالیف فردیناند پی. بی یر، ای. راسل جانستون، الیوت آر. اسینبرگ؛ ترجمه علیرضا انتظاری؛ ویراستار جهانشاه میرزابیگی
مشخصات ظاهری‎۵۶۸ ص.: مصور
وضعیت نشرتهران; نوپردازان; ۱۳۸۸
موضوعاستاتیک
موضوعبردارها
موضوعمکانیک تحلیلی
توضیحاتعنوان اصلی: 2007 ,Vector mechancs for engineers. Statics, 8th ed
توضیحاتکتاب حاضر توسط مترجمین و ناشران مختلف در سالهای متفاوت منتشر شده است.
توضیحاتکتاب حاضر ترجمه بخش استاتیک کتاب"دوره مکانیک Vector mechanics for engineers" از همین نویسندگان است.
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135089 CLB2553701 8 1393 امانت
 مرکزی 5   95822 CLFB1061547   موجود
 مرکزی 4   91908 CLFB1000944   موجود
 مرکزی 3   91907 CLFB1000933   موجود
 مرکزی ۲   72338 SCFB0274889   موجود
 مرکزی    72337 SCFB0274913   امانت
 مرکزی ۲   48946 ENFB0234441   موجود
 مرکزی    47967 CLFB5572302   امانت
 مرکزی    42455 CLFB5282472   موجود
 مرکزی ۲   4411 NRFB0178022   امانت
 مرکزی    4410 NRFB0178077   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء