شماره راهنمای کنگرهPIR‎ ۴۰۰۵‎ /‎الف‎۵‎ ف‎۲‎ ‎
سرشناسهاشرف زاده، رضا، ‎۱۳۲۶- - گردآوردنده
عنوانفارسی عمومی: گزیده نظم و نثر پارسی همراه با سبکهای شعر و نثر ایرانی و اروپایی و دستور زبان فارسی و آیین نگارش انتشارات اساطیر ۳۳۵
شرح پدیدآورتالیف رضا اشرف زاده
مشخصات ظاهری‎۲۹۵ ص
وضعیت نشرتهران; اساطیر; ۱۳۸۱
موضوعادبیات فارسی - مجموعه ها
موضوعادبیات فارسی - تاریخ و نقد
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 10   58639 CLB2549289  1400 موجود
 مرکزی    17811 CLB2549329  1400 موجود
 مرکزی    133812 CLB2553756  1389 موجود
 مرکزی    135138 CLB2555525  1386 موجود
 مرکزی ۸   58467 CLFB5418323   موجود
 مرکزی ۹   58447 CLFB5416578   موجود
 مرکزی 7   52826 CLFB123365   امانت
 مرکزی ۶   52825 CLFB5344376   امانت
 مرکزی ۵   51585 CLFB5374504   امانت
 مرکزی ۴   51584 CLFB5374470   امانت
 مرکزی    46557 CLFB5130902   امانت
 مرکزی    12403 ENFB0188025   امانت
 الهیات ۲   1/2521 THFB0628790   امانت
 الهیات    1/2481 THFB0626639   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء