شماره راهنمای کنگرهQC‎ ۲۱/۲‎ /‎س‎۹‎ ف‎۹۴۱‎ ‎
سرشناسهسی یرز، فرانسیس وستون، ‎۱۸۹۸ - م.؛ Sears, Francis Weston - پدیدآور
عنوانتحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک دانشگاهی سرز-زیمانسکی، هیویانگ 
شرح پدیدآورمولفین قاسم اسکویی، معصومه عمادالاسلامی
مشخصات ظاهریج
وضعیت نشرتهران; فکر خلاق (نوین)؛ امید انقلاب; -۱۳۸۴
موضوعفیزیک
موضوعفیزیک
مندرجاتج.‎۱. مکانیک.- ج.‎۲. مکانیک سیالات، گرما و موج
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  1  135028 CLB2553664 10 1386 موجود
 مرکزی  1 ق2 135026 CLB2553666 10 1386 موجود
 مرکزی  1  43541 CLFB122691 9 1386 موجود
 مرکزی  1  133771 CLB2553924 10 1383 موجود
 مرکزی  ۱ ق‎۱ 46637 ENFB0227197   موجود
 مرکزی  ۱ ق‎۲ 46636 ENFB0227164   موجود
 مرکزی  ۲  46635 ENFB0227175   موجود
 مرکزی ۲ ۱  45948 CLFB5123382   موجود
 مرکزی  ۳  43542 CLFB5137884   موجود
 مرکزی  ۲  43540 CLFB5138047   موجود
 مرکزی ۳ ۲  17681 MSFB0182513   موجود
 مرکزی ۲ ۲  17680 MSFB0182524   موجود
 مرکزی  ۲  17679 MSFB0182535   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء