شماره راهنمای کنگرهQD‎‎ ۴۷۶‎ /‎م‎۸‎ ش‎۹‎ ‎
سرشناسهموثق، برهمن، ۱۳۳۶- - مترجم
عنوانشیمی فیزیک آلی 
شرح پدیدآورنویسندگان گیل...[و دیگران]؛ ترجمه و تالیف برهمن موثق
مشخصات ظاهریشانزده، ‎۳۶۰ ص: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; علمی و فنی; ۱۳۸۲
موضوعشیمی فیزیک آلی
موضوعشیمی - واکنشها
توضیحاتکتابنامه: ص ‎۳۵۹
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135277 CLB2555977  1393 امانت
 مرکزی    65160 CLFB126649  1382 امانت
 مرکزی ۳   63048 CLFB5505713   موجود
 مرکزی ۲   63047 CLFB5505757   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء