شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۹۸‎ /‎م‎۸‎ ت‎۷۰۱۷۸۲‎ ‎
سرشناسهمکارم شیرازی، ناصر، ‎۱۳۰۵- .؛ Makarem Shirazi, Nasir - پدیدآور
عنوان قراردادیتفسیر نمونه
عنوانتفسیر موضوعی قرآن کریم برگرفته از تفسیر نمونه مجموعه متون معارف ۱۵
شرح پدیدآورناصر مکارم شیرازی؛ گردآوری و تدوین علیرضا کمالی؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی؛ ویراستار امیرعباس رجبی
مشخصات ظاهری‎۲۴۸ ص
وضعیت نشرقم; دفتر نشر معارف; ۱۳۸۹
موضوعتفاسیر شیعه - قرن ‎۱۴
توضیحاتعنوان روی جلد: تفسیر موضوعی قرآن کریم برگرفته از تفسیر نمونه ویژه دانشگاه پیام نور
توضیحاتکتابنامه: ص [۲۴۷] - ‎۲۴۸؛ و به صورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   133342 CLB2552521  1396 موجود
 مرکزی    133341 CLB2552522  1396 موجود
 مرکزی    135356 CLB2555968  1391 موجود
 مرکزی    51734 CLFB5326972  1389 موجود
 ادبیات 2   161843 LEFB1193307   موجود
 مرکزی 8   101589 CLFB1105344   موجود
 مرکزی 7   96776 CLFB1105670   امانت
 مرکزی 6   96775 CLFB1105647   موجود
 الهیات 2   87597 THFB1051684   موجود
 مرکزی ۴   74449 CLFB0656883   موجود
 مرکزی ۵   74444 CLFB0657198   امانت
 الهیات    74369 THFB0900021   امانت
 مرکزی ۳   66631 CLFB5535312   موجود
 مرکزی ۲   58752 CLFB5422676   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء