شماره راهنمای کنگرهB‎ ۲۹۲۹‎ /م‎۳‎ پ‎۴
سرشناسهمجتهدی، کریم، ۱۳۰۹-؛ Mojtahedi, Karim - پدیدآور
عنوانپدیدارشناسی روح برحسب نظر هگل: براساس کتاب "تکوین و ساختار پدیدارشناسی روح هگل" اثر ژان هیپولیت شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ۲۹۳
شرح پدیدآوراقتباس و تالیف از کریم مجتهدی
مشخصات ظاهری[‎۲۵۴] ص
وضعیت نشرتهران; شرکت انتشارات علمی و فرهنگی; ۱۳۷۱
موضوعپدیده شناسی
موضوعنفس
موضوعخودآگاهی
موضوعحقیقت
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتابنامه: ص [‎۲۵۴]
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135188 CLB2553370  1380 موجود
 مرکزی    36592 CLFB5262269  1371 موجود
 مرکزی    2119 PHFB0000402  1371 موجود
 الهیات 2   52639 THFB0019367   موجود
 الهیات    52638 THFB0019378   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء