شماره راهنمای کنگرهPIR‎ ۷۹۶۲‎ /‎م‎۵۴۳‎ ق‎۸‎ ‎
سرشناسهامین، سلمان، ۱۳۶۳- - پدیدآور
عنوانقلعه مرغی: روزگار هرمی 
شرح پدیدآورسلمان امین
مشخصات ظاهری‎۲۸۷ ص
وضعیت نشرتهران; هیلا; ۱۳۹۰
موضوعداستان های فارسی
معرفی کتاب
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات 4   145715 LEFB0922755   موجود
 مرکزی ۳   54244 CLFB5348932   موجود
 مرکزی ۲   53115 CLFB5367269   موجود
 مرکزی    49973 CLFB5318265   کم استفاده

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء