شماره راهنمای کنگرهQA‎ ۴۰۲‎ /‎الف‎۸‎ س‎۹‎ ‎
سرشناسهاوگاتا، کاتسوهیکو، ۱۹۲۵‏-‏ م.‏‬؛ Ogata, Katsuhiko - پدیدآور
عنوانسیستم های کنترل دیجیتال انتشارات دانشگاه تهران ۲۲۲۶/۲‎ ؛‎۲۲۲۶
شرح پدیدآورمولف کاتسوهیکو اوگاتا؛ مترجمین پرویز جبه دار مارالانی، علی خاکی صدیق
مشخصات ظاهری‎۲ج.: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ; ۱۳۷۱
وضعیت نشرتهران; ۱۳۷۳
موضوعسیستم های گسسته زمانی
موضوعنظریه کنترل
توضیحاتعنوان اصلی:.Discrete-time control systems
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه
توضیحاتنمایه
توضیحاتچاپ چهارم: ‎۱۳۸۴
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  1  135758 CLB2553711  1391 موجود
 مرکزی  2  135126 CLB2553686  1391 موجود
 مرکزی 23 2  105610 CLFB125706  1391 موجود
 مرکزی 18 1  105537 CLFB124528   امانت
 مرکزی 22 2  103460 CLFB123628   موجود
 مرکزی 21 2  103459 CLFB123638   موجود
 مرکزی 17 1  103458 CLFB123653   موجود
 مرکزی 16 1  103457 CLFB123652   امانت
 مرکزی 20 2  101475 CLFB121110   امانت
 مرکزی 19 2  101474 CLFB121109   امانت
 مرکزی ۱۸   76938 CLFB0813282   موجود
 مرکزی ۱۷ ۲  75478 CLFB0783008   امانت
 مرکزی ۱۶ ۲  52582 ENFB0776134   موجود
 مرکزی ۱۵ ۱  52581 ENFB0776145   موجود
 مرکزی ۱۵ ۲  49243 ENFB0183651   موجود
 مرکزی ۱۴ ۲  49192 ENFB0184216   موجود
 مرکزی ۱۴ ۱  49191 CLFB5572739   موجود
 مرکزی ۱۳ ۲  48856 ENFB0235039   موجود
 مرکزی ۱۳ ۱  48855 CLFB5430406   موجود
 مرکزی ۱۲ ۱  15381 ENFB0222907   موجود
 مرکزی ۱۲ ۲  15370 ENFB0223344   موجود
 مرکزی ۱۱ ۲  13958 ENFB0203566   موجود
 مرکزی ۱۱ ۱  13957 ENFB0203544   موجود
 مرکزی ۱۰ ۲  13956 ENFB0203533   موجود
 مرکزی ۱۰ ۱  13955 ENFB0203522   موجود
 مرکزی ۹ ۲  12655 ENFB0190307   موجود
 مرکزی ۹ ۱  12654 ENFB0190293   موجود
 مرکزی ۸ ۲  2791 ENFB0067452   موجود
 مرکزی 7 2  2790 CLFB1136348   موجود
 مرکزی 6 2  2789 CLFB1063909   موجود
 مرکزی ۵ ۲  2788 ENFB0014214   موجود
 مرکزی ۴ ۲  2787 ENFB0014225   موجود
 مرکزی ۸ ۱  2786 ENFB0072911   موجود
 مرکزی ۷ ۱  2785 ENFB0110107   موجود
 مرکزی ۶ ۱  2784 CLFB5537314   موجود
 مرکزی ۵ ۱  2783 ENFB0067485   موجود
 مرکزی ۴ ۱  2782 CLFB0835376   موجود
 مرکزی  1  2464 CLFB123003   موجود
 مرکزی ۳ ۲  1330 ENFB0014236   موجود
 مرکزی 3 1  1329 CLFB125586   موجود
 مرکزی ۲ ۲  638 ENFB0014247   موجود
 مرکزی  ۲  637 ENFB0014258   موجود
 مرکزی ۲ ۱  636 ENFB0014281   موجود
 مرکزی  ۱  635 ENFB0014292   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء