شماره راهنمای کنگرهBF‎ ۶۳۷‎ /‎الف‎۴۶‎ ل‎۹۲‎ ‎
سرشناسهلوییس، دیوید، ‎۱۹۴۲ - م.، Lewis, David - پدیدآور
عنوانزبان بدن راز موفقیت: شیوه استفاده از زبان بدن برای رسیدن به اهداف و آرزوها 
شرح پدیدآورنویسنده دیوید لویس؛ مترجم جالینوس کرمی
مشخصات ظاهری‎۳۳۶،VIII ص: مصور، جدول
وضعیت نشرمشهد; مهر جالینوس; ۱۳۸۷
موضوعارتباط غیرکلامی
موضوعموفقیت
توضیحاتعنوان اصلی:1989,The secret language of success:how to read and use body-thalk
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135110 CLB2553522  1389 امانت
 مرکزی    135318 CLB2555589  1385 موجود
 ادبیات    134189 LEFB0821197   موجود
 علوم تربیتی    49949 EDFB0684819   موجود
 مرکزی    41826 CLFB0342591   امانت
 مرکزی    25082 ECFB2939643   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء