شماره راهنمای کنگرهHM‎ ۱۳۱‎ /‎هـ‎۸۶‎ خ‎۴‎ ‎
سرشناسههیرشمن، آلبرت، ۱۹۱۵ -، .Hirschman, Albert O - پدیدآور
عنوانخروج، اعتراض و وفاداری مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی ۶
شرح پدیدآورتالیف آلبرت هیرشمن؛ ترجمه محمد مالجو
مشخصات ظاهریده، ‎۲۰۲ ص.: مصور، نمودار
وضعیت نشرتهران; شیرازه; ۱۳۸۲
موضوعجامعه شناسی سازمانی
موضوعناراضیان
موضوعوفاداری
توضیحاتعنوان اصلی: Exit, voice, and lojalfj; Loyalty responses to decline in firms, organizations, and states
توضیحاتکتابنامه به صورت زیرنویس
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   134915 CLB2555636  1399 موجود
 مرکزی    134914 CLB2555637  1399 موجود
 مرکزی    17849 ECFB0209333   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء