شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۴۷/۸‎ /‎د‎۲‎ الف‎۳‎ ‎
سرشناسهداودی، محمد، ‎۱۳۴۵- - پدیدآور
عنواناخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) مجموعه اخلاق اسلامی ۱۹
شرح پدیدآورمحمد داودی؛ ندوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، مرکز برنامه ریزی و تدوین متون درسی
مشخصات ظاهری‎۲۳۲ ص
وضعیت نشرقم; دفتر نشر معارف; ۱۳۸۷
موضوعاخلاق اسلامی
توضیحاتکتابنامه: ص [۲۲۹]-‎۲۳۲؛ و به صورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135746 CLB2556448  1397 موجود
 مرکزی    135750 CLB2556444  1391 موجود
 ادبیات 2   158614 LEFB1161661   موجود
 ادبیات    140847 LEFB0876371   امانت
 ادبیات    137185 LEFB0847878   موجود
 الهیات 2   85680 THFB1049093   موجود
 الهیات    74743 THFB0897194   امانت
 مرکزی ۱۰   74467 CLFB0657211   موجود
 مرکزی    72513 SCFB0267814   موجود
 مرکزی ۹   60261 CLFB5447729   امانت
 مرکزی ۸   60260 CLFB5447752   امانت
 مرکزی ۷   60259 CLFB5447785   امانت
 مرکزی ۶   60109 CLFB5445356   موجود
 مرکزی ۵   58757 CLFB5422878   امانت
 مرکزی ۴   58756 CLFB5422890   امانت
 مرکزی ۳   51485 EDFB0702423   امانت
 مرکزی ۲   51084 EDFB0699149   موجود
 مرکزی ۲   50924 CLFB5304417   موجود
 مرکزی    49350 EDFB0677945   موجود
 مرکزی    19879 CLFB1068038   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء