شماره راهنمای کنگرهDSR‎ ۱۵۵۱‎ /‎ع‎۹‎ د‎۴۴‎‎
سرشناسهعیوضی، محمدرحیم، ۱۳۳۹- - پدیدآور
عنواندرآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران مجموعه انقلاب اسلامی ۴۷
شرح پدیدآورمحمدرحیم عیوضی، محمدجواد هراتی؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی
مشخصات ظاهری‎۲۲۴ص: جدول
وضعیت نشرقم; دفتر نشر معارف; ۱۳۹۰
موضوعایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -
موضوعایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -
موضوعایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۵۸-
موضوعایران - تاریخ - قرن ‎۱۴
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف تجدید چاپ شده است
توضیحاتکتابنامه: ص [۲۱۱] - ‎۲۲۴؛ و به صورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    133330 CLB2552509 2 1398 امانت
 مرکزی 2   133329 CLB2552510 2 1397 موجود
 مرکزی 30   109237 CLFB131228 2 1397 امانت
 مرکزی 3   131821 CLB2548192 2 1396 موجود
 مرکزی 2   131819 CLB2548191 2 1396 امانت
 مرکزی 22   104465 CLFB124501 2 1396 موجود
 مرکزی 29   58784 CLFB1162808 2 1396 امانت
 مرکزی 25   104468 CLFB124504 2 1395 موجود
 مرکزی 24   104467 CLFB124503 2 1395 امانت
 الهیات 4   88575 THFB1052736  1395 امانت
 مرکزی 6   135747 CLB2556456 2 1393 موجود
 مرکزی 31   130236 CLB2549158 2 1393 امانت
 مرکزی 27   104470 CLFB124506 2 1393 امانت
 مرکزی 20   76096 CLFB0796406 2 1393 موجود
 مرکزی 19   76095 CLFB0796439 2 1393 موجود
 مرکزی 9   58747 CLFB0809232 2 1393 امانت
 الهیات    86942 THFB1050887  1393 موجود
 مرکزی 5   56546 CLFB5340204 2 1391 موجود
 ادبیات 3   155730 LEFB1132412 2 1390 موجود
 مرکزی 2   71117 CLFB125183 2 1390 موجود
 مرکزی    69433 CLFB1023039 2 1390 موجود
 مرکزی 12   59627 CLFB5428223 2 1390 موجود
 مرکزی 3   51735 CLFB125162 2 1390 موجود
 مرکزی    51019 CLFB5298936 2 1390 موجود
 ادبیات 2   148293 LEFB0945053  1390 موجود
 مرکزی 28   104471 CLFB124507  1390 موجود
 الهیات    81229 THFB1015573  1390 امانت
 الهیات 2   72979 THFB0884800  1390 موجود
 مرکزی 5   135756 CLB2555941  1389 موجود
 مرکزی 2   51514 CLFB0827401  1389 موجود
 مرکزی    51470 EDFB0702412  1389 موجود
 مرکزی 3   50943 CLFB5316106  1389 موجود
 مرکزی    21049 CLFB5534434  1389 موجود
 ادبیات    142997 LEFB0789642   موجود
 مرکزی 26   104469 CLFB124505   موجود
 مرکزی 23   104466 CLFB124502   امانت
 مرکزی 21   86178 CLFB0966999   موجود
 مرکزی 13   59987 CLFB0781613   امانت
 مرکزی ۱۱   59805 CLFB0660754   امانت
 مرکزی ۱۰   58748 CLFB5421923   امانت
 مرکزی 8   58746 CLFB5421901   موجود
 مرکزی ۶   55325 PHFB0134929   امانت
 مرکزی 7   55324 CLFB5406342   موجود
 مرکزی    51513 CLFB123411   امانت
 مرکزی ۴   50934 CLFB5321506   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء