شماره راهنمای کنگرهDSR‎ ۱۵۷۴/۵‎ /‎س‎۹‎ ف‎۹‎ ‎
سرشناسهفوزی تویسرکانی، یحیی، ۱۳۳۹- - پدیدآور
عنواناندیشه سیاسی امام خمینی (ره) مجموعه انقلاب اسلامی ۲۴
شرح پدیدآورمولف یحیی فوزی؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی؛ مرکز برنامه ریزی و تدوین متون درسی؛ ویراستار امیرعباس رجبی
مشخصات ظاهری‎۲۴۰ ص
وضعیت نشرقم; دفتر نشر معارف; ۱۳۸۴
موضوعخمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ‎۱۳۶۸ - نظریه درباره سیاست و حکومت
موضوعاسلام و سیاست
موضوعاسلام و دولت
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف با فروست های متفاوت تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتابنامه: ص [۲۳۵]-‎۲۴۰؛ و به صورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   50965 CLB2549229 3 1398 امانت
 مرکزی 13   109257 CLFB131213  1396 امانت
 مرکزی 3   133336 CLB2552516 3 1395 امانت
 مرکزی 12   109256 CLFB131211 3 1395 امانت
 مرکزی 11   109258 CLFB131212  1395 امانت
 مرکزی 2   133697 CLB2553807 2 1390 امانت
 مرکزی    50958 CLFB5299331 2 1390 امانت
 مرکزی 6   69390 CLFB122641  1390 امانت
 مرکزی 2   135735 CLB2556443 2 1389 موجود
 الهیات    74747 THFB0897138  1389 موجود
 مرکزی 9   66756 CLFB5540374 2 1388 امانت
 مرکزی 5   59444 CLB2558642 2 1388 موجود
 مرکزی 3   56570 CLFB132961 2 1388 موجود
 الهیات 2   87636 THFB1051162  1388 امانت
 مرکزی 8   66755 CLFB5540329   امانت
 مرکزی ۶   60264 CLFB5447651   امانت
 ادبیات ۳   148243 LEFB0946098   موجود
 ادبیات ۲   137156 LEFB0844705   امانت
 مرکزی 10   96774 CLFB1105692   امانت
 مرکزی 9   96773 CLFB1105850   امانت
 الهیات    74748 THFB0897161   امانت
 مرکزی ۸   74466 CLFB0657930   امانت
 مرکزی ۷   69391 SCFB0256128   موجود
 مرکزی ۵   64782 SCFB0219417   موجود
 مرکزی ۴   64781 SCFB0219406   موجود
 مرکزی ۳   64780 SCFB0219381   موجود
 مرکزی ۲   64779 SCFB0219370   موجود
 مرکزی    64778 SCFB0219392   امانت
 مرکزی ۷   60265 CLFB5447662   امانت
 مرکزی 4   55744 CLFB1009628   موجود
 مرکزی ۲   47805 CLFB5292671   موجود
 مرکزی    44673 CLFB5142583   موجود
 ادبیات    36415/1 LEFB0741653   موجود
 مرکزی ۲   19037 MSFB0192136   موجود
 مرکزی    17294 ECFB0210131   موجود
 مرکزی    17146 MSFB0178217   موجود
 مرکزی ۲   16164 AGFB0150006   موجود
 مرکزی ۵   4167 NRFB0038568   موجود
 مرکزی ۴   3985 NRFB0040666   موجود
 مرکزی ۳   878 NRFB0008880   موجود
 مرکزی ۲   877 NRFB0008879   موجود
 مرکزی    876 CLFB1009572   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء