شماره راهنمای کنگرهHD‎ ۹۹۸۰/۵‎ /‎ف‎۹‎ م‎۴‎ ‎
سرشناسهفیتس سیمونز، جیمز، .FitzSimmons, James A - پدیدآور
عنوانمدیریت خدمات: استراتژی، عملیات و تکنولوژی اطلاعات فرهنگ و مدیریت ۳۱
شرح پدیدآورجیمزای. فیتز سیمونس و موناجی، فیتز سیمونس؛ ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی
مشخصات ظاهری‎۲ ج.: جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; دفتر پژوهشهای فرهنگی; ۱۳۸۲
موضوعخدمات
توضیحاتعنوان اصلی: Service managemnet: Operations, strategy, and information technology درسال‎۱۳۸۲توسط دفترپژوهشهای فرهنگی به چاپ رسیده است.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  2  135020 CLB2553501  1382 موجود
 مرکزی ۲ ۲  42481 CLFB5105506   موجود
 مرکزی ۲ ۱  42480 CLFB5105539   موجود
 مرکزی  ۲  40724 CLFB0334844   موجود
 مرکزی  ۱  40723 CLFB0334796   موجود
 مرکزی ۲ ۲  19649 ECFB0231666   موجود
 مرکزی ۲ ۱  19648 ECFB0229063   موجود
 مرکزی  ۲  16944 ECFB0200714   موجود
 مرکزی  ۱  16943 ECFB0200725   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء