شماره راهنمای کنگرهJA‎ ۸۱‎ /‎ک‎۸‎ ت‎۲‎ ‎
سرشناسهکلوسکو، جورج، ‎۱۹۵۰- م.، George, Klosko - پدیدآور
عنوانتاریخ فلسفه سیاسی 
شرح پدیدآورجورج کلوسکو؛ ترجمه خشایار دیهیمی
مشخصات ظاهریج
وضعیت نشرتهران; نشر نی; - ۱۳۸۹
موضوععلوم سیاسی
توضیحاتعنوان اصلی: History of political theory : an introduction , c1995
توضیحاتکتابنامه
مندرجاتج.‎۱. دوران کلاسیک .- ج.‎۲. قرون وسطا .-ج.‎۳. از ماکیاولی تا مونتسکیو
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات 2 3  169948 LEFB0131627  1399 موجود
 ادبیات  3  169947 LEFB0131644  1399 موجود
 مرکزی 2 1  25522 CLB2549167  1396 امانت
 مرکزی  2  134798 CLB2554029  1390 موجود
 مرکزی  3  134793 CLB2554083  139 موجود
 الهیات  ۳  72011 THFB0873703   موجود
 الهیات  ۲  72010 THFB0874025   موجود
 الهیات  ۱  72009 THFB0874243   موجود
 مرکزی  ۳  53276 CLFB5333802   موجود
 مرکزی  ۲  53275 CLFB5333778   موجود
 مرکزی ۴ ۱  53274 CLFB5333745   امانت
 مرکزی ۳ ۱  25635 ECFB2940870   موجود
 مرکزی  ۱  25521 ECFB2945448   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء