خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۶۰۸‎ /س‎۹‎ هـ‎۴۳
سرشناسهحسینی، خالد؛ Hosseini, khaled - پدیدآور
عنوانهزار خورشید درخشان 
شرح پدیدآورنویسنده خالد حسینی؛ مترجم بیتا کاظمی
مشخصات ظاهری‎۴۶۱ص
وضعیت نشرتهران; باغ نو; ۱۳۸۶
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
توضیحاتعنوان اصلی: 2007 ,A thousand splendid suns
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    38485 CLFB0339517  موجود
 مرکزی (مجموعه اهدایی)    3732 CLFB1163382  امانت