شماره راهنمای کنگرهB‎ ۳۱۹۹‎ /‎و‎۹۳‎ ک‎۲۲‎ ‎
سرشناسهویتگنشتاین، لودویگ، ۱۸۸۹-‎۱۹۵۱م.، Wittgenstein, Ludwig - پدیدآور
عنوانکتاب های آبی و قهوه ای: تمهیدات پژوهش های فلسفی 
شرح پدیدآورلودویک ویتگنشتاین؛ ترجمه ایرج قانونی
مشخصات ظاهری‎۳۱۲ ص.: مصور
وضعیت نشرتهران; نشر نی; ۱۳۸۵
موضوع
موضوعزبان شناسی
موضوعزبان
توضیحاتعنوان اصلی: Preliminary studies for the philosophical investigations: generally known as the blue and brown boo
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    134808 CLB2554124  1388 موجود
 الهیات    62691 THFB0674193   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء