شماره راهنمای کنگرهPIR‎ ۳۸۱۱‎ /‎الف‎۷۷‎ س‎۹‎ ‎
سرشناسهامین پور، قیصر، ۱۳۳۸-۱۳۸۶. - پدیدآور
عنوانسنت و نوآوری در شعر معاصر 
شرح پدیدآورنویسنده قیصر امین پور
مشخصات ظاهرینوزده، ‎۵۵۰ ص.: جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; شرکت انتشارات علمی و فرهنگی; ۱۳۸۳
موضوعشعر فارسی - قرن ‎۱۴ - تاریخ و نقد
موضوعشعر فارسی - تاریخ و نقد
موضوعشاعران ایرانی
موضوعشعر فارسی - سبک
توضیحاتکتابنامه: ص. ۴۸۷-‎۴۹۷
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات 4   165853 LEFB0123464  1384 موجود
 مرکزی    135246 CLB2553998  1383 موجود
 ادبیات ۳   128790 LEFB0768391   امانت
 ادبیات ۲   128789 LEFB0768324   موجود
 ادبیات    29428/2 LEFB0672548   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء