شماره راهنمای کنگرهQD‎ ۷۹‎ /‎د‎۵‎ الف‎۵۲۲۳‎ ‎
سرشناسهپارچه باف جدید، ایوب، ‎۱۳۴۸- - پدیدآور
عنوانتحلیل و تشریح کامل مسائل اصول تجزیه ی دستگاهی 
شرح پدیدآورمولفان ایوب پارچه باف جدید، محمدحسین نصیرتبریزی
مشخصات ظاهریج.: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; امیدآفتاب: آدیش; - ۱۳۹۰
موضوعتجزیه دستگاهی
موضوعتجزیه دستگاهی
توضیحاتاین کتاب حاضر راهنمایی بر کتاب" اصول تجزیه دستگاهی" تالیف اسکوگ، هالر، نیمن است
توضیحاتعنوان دیگر: اصول تجزیه دستگاهی
توضیحاتنویسنده جلد دوم رضا عالیزاده ملایوسف می باشد
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  2  135260 CLB2556023  1391 موجود
 مرکزی ۲ ۲  83124 CLFB0917984   موجود
 مرکزی  ۲  83123 CLFB0918008   موجود
 مرکزی ۲ ۱  83069 CLFB0915049   موجود
 مرکزی  ۱  51213 ENFB0252847   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء