شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ خ‎۹
سرشناسههمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest - پدیدآور
عنوانخورشید همچنان میدرخشد 
شرح پدیدآورارنست همینگوی؛ ترجمه همایون حنیفه وند مقدم
مشخصات ظاهری‎۴۷۱ ص
وضعیت نشرتهران; نشر سرنا; ۱۳۶۳
توضیحاتعنوان اصلی:.The sun alsi rises
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    13448 CLFB0131539   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء