شماره راهنمای کنگرهPR‎ ۶۰۰۵‎ /‎ک‎۹۴‎ ل‎۴‎ ‎
سرشناسهکنراد، جوزف، ۱۸۵۷-۱۹۲۴، Conrad, Joseph - پدیدآور
عنوانلرد جیم 
شرح پدیدآورجوزف کنراد؛ ترجمه صالح حسینی
مشخصات ظاهری‎۴۳۲ ص
وضعیت نشرتهران; نیلوفر; ۱۳۶۲
موضوعداستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135661 CLB2556262  1375 موجود
 ادبیات    46919 LEFB0522025   موجود
 ادبیات ۲   34192/1 LEFB0721130   موجود
 مرکزی    8257 CLFB0215871   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء