خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۶۰۸‎ /س‎۹‎ هـ‎۴۴
سرشناسهحسینی، خالد؛ Hosseini, khaled - پدیدآور
عنوانهزارخورشید تابان 
شرح پدیدآورخالد حسینی؛ ترجمه مهدی غبرائی
مشخصات ظاهری‎۴۳۸ ص
وضعیت نشرتهران; ثالث; ۱۳۸۶
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
توضیحاتعنوان اصلی: 2007 ,A thousand splendid suns
توضیحاتکتاب حاضر اولین بار با عنوان "هزارخورشید درخشان" و سپس در سالهای مختلف تحت عناوین متفاوت توسط ناشران مختلف منتشر شده است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 الهیات    60517 THFB0650311  موجود
 مرکزی    40188 CLFB5101764  موجود
 ادبیات    127421 LEFB0755775  موجود
 مرکزی    47816 EDFB0664226  امانت
 مرکزی ۳   60424 CLFB5409930  امانت