شماره راهنمای کنگرهBF‎ ۱۲۸‎ /‎ب‎۹‎ ر‎۹‎ ‎
سرشناسهبواسحاقی، علی، ‎۱۳۵۷- - پدیدآور
عنوانروانشناسی عمومی کارشناسی ارشد: مجموعه روانشناسی شامل: شرح - نکته - تست 
شرح پدیدآورمولف علی بواسحاقی
مشخصات ظاهری‎۳۲۸ ص
وضعیت نشرتهران; مهر سبحان; ۱۳۸۷
موضوعدانشگاه ها و مدارس عالی
موضوعروان شناسی
موضوعروان شناسی
توضیحاتکتابنامه: ص ‎۳۲۸
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135440 CLB2556051  1389 موجود
 مرکزی    48709 CLFB5437931   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء