شماره راهنمای کنگرهTK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ص‎۴‎ م‎۴۶‎ ‎
سرشناسهصدرا، عادل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Sedra, Adel S - پدیدآور
عنوانمدارهای میکروالکترونیک 
شرح پدیدآورعادل شفیق سدره؛ کنت سی اسمیت؛ [ترجمه] محمود دیانی
شابک۹۶۴۴۱۰۰۹۹۹
مشخصات ظاهری‎۲ج.: مصور (رنگی)، جدول، نمودار + لوح فشرده
وضعیت نشرتهران; نص; ۱۳۸۹
موضوعمدارهای الکترونیکی
موضوعمدارهای مجتمع
توضیحاتعنوان اصلی: 2004 ,Microelectronic circuits, 5th ed
دریافت فایل
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  1  135263 CLB2556022 5 1389 موجود
 مرکزی  2  135264 CLB2556018 5 1387 موجود
 مرکزی ۶ ۲  67872 CLFB5565269   موجود
 مرکزی ۵ ۲  60534 CLFB5449103   موجود
 مرکزی ۴ ۲  60533 CLFB5449079   موجود
 مرکزی ۳ ۲  60532 CLFB5455098   موجود
 مرکزی 5 1  60531 CLFB1122433   امانت
 مرکزی ۴ ۱  60530 CLFB5455571   موجود
 مرکزی ۳ ۱  60529 CLFB5455515   موجود
 مرکزی ۲ ۲  57031 CLFB5338975   موجود
 مرکزی ۲ ۱  57030 CLFB5339145   موجود
 مرکزی  ۱  47713 CLFB5275988   موجود
 مرکزی  ۲  47691 CLFB5275955   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء