شماره راهنمای کنگرهRC‎ ۴۸۹‎ /ر‎۹۷‎ ی‎۲‎ ‎
سرشناسهیالوم، اروین دی.، ۱۹۳۱- م.؛ .Yalom, Irvin D - پدیدآور
عنوانروان درمانی اگزیستانسیال 
شرح پدیدآوراروین د. یالوم؛ ترجمه ی سپیده حبیب
مشخصات ظاهری‎۷۱۵ ص
وضعیت نشرتهران; نشر نی; ۱۳۹۰
موضوعروان شناسی وجودی
توضیحاتعنوان اصلی: .Existential psychotherapy,C1980
توضیحاتکتاب حاضر در سال ‎۱۳۷۵ تحت عنوان «روایتهایی از روان درمانی (روان شناسی وجودی)» توسط نشر آزمون منتشر شده است
توضیحاتکتابنامه: ص [۶۶۹] - ‎۶۹۸
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 7   110638 CLB2547479  1398 موجود
 مرکزی 6   110637 CLB2547910  1398 امانت
 مرکزی    135195 CLB2554164  1390 امانت
 مرکزی 5   97221 CLFB1127191   امانت
 مرکزی 4   97220 CLFB1127168   امانت
 الهیات    79641 THFB0997276   موجود
 مرکزی ۳   64330 CLFB5511675   امانت
 مرکزی ۲   64329 CLFB0932677   امانت
 علوم تربیتی ۲   51244 EDFB0700742   موجود
 علوم تربیتی    51209 EDFB0700616   امانت
 مرکزی    49365 CLFB5291726   موجود
 مشاوره    1881 CCFB0011574   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء