شماره راهنمای کنگرهQC‎ ۳۲۰‎ /‎الف‎۹‎ م‎۷۲‎‎
سرشناسهاینکروپرا، فرانک؛ Incropera, Frank P - پدیدآور
عنوانمقدمه ای بر انتقال گرما 
شرح پدیدآورفرانک پی. اینکروپرا...[و دیگران]؛ ترجمه بهرام پوستی
مشخصات ظاهریشانزده، ‎۵۵۹ ص: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; نشر کتاب دانشگاهی; ۱۳۸۲
موضوعگرما - انتقال
توضیحاتعنوان اصلی: Introduction to heat transfer
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف توسط مترجمان و ناشران متفاوت منتشر شده است
توضیحاتکتابنامه
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    133637 CLB2552887 5 1398 امانت
 مرکزی    135621 CLB2556059 5 1397 امانت
 مرکزی 3   135620 CLB2554081 5 1397 امانت
 مرکزی 16   106309 CLFB129121 5 1397 امانت
 مرکزی 15   106308 CLFB129115 5 1397 امانت
 مرکزی 7   135283 CLB2555997 5 1396 امانت
 مرکزی 3   101848 CLFB130519 5 1396 امانت
 مرکزی 11   101424 CLFB121197 5 1396 امانت
 مرکزی    101423 CLB2549439 5 1396 امانت
 مرکزی 9   101422 CLB2558719 5 1396 امانت
 مرکزی 12   101371 CLB2549419 5 1396 امانت
 مرکزی    72043 CLFB0826275 5 1396 امانت
 مرکزی 6   61860 CLFB5483628 5 1392 امانت
 مرکزی 3   56967 CLFB5341328 5 1392 امانت
 مرکزی 14   105469 CLFB126378  1392 امانت
 مرکزی    11857 ENFB0132541 5 1391 امانت
 مرکزی 2   72044 CLFB125292 5 1390 امانت
 مرکزی 2   51587 CLFB0973649 5 1390 امانت
 مرکزی 8   59681 CLFB126627  1388 موجود
 مرکزی    14223 ENFB0206640 4 1385 موجود
 مرکزی 2   14934 CLFB0933465  1385 موجود
 مرکزی 2   69247 CLFB122620 4 1382 موجود
 مرکزی    13571 CLB2549994 4 1382 امانت
 مرکزی 3   11858 CLFB1022443  1382 امانت
 مرکزی ۸   62605 CLFB5490042   امانت
 مرکزی ۷   62604 CLFB5490097   امانت
 مرکزی 5   61859 CLFB5483617   امانت
 مرکزی 4   56968 CLFB5341351   امانت
 مرکزی    20231 AGFB0189130   امانت
 مرکزی 6   14933 CLFB128374   امانت
 مرکزی 4   13572 CLFB1022500   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء