شماره راهنمای کنگرهPN‎ ۵۶‎ /‎ک‎۲‎ ف‎۴‎ ‎
سرشناسهفرای، نورتروپ، ۱۹۱۲-‎۱۹۹۱م.؛ Frye, Northrop - پدیدآور
عنوانرمز کل: کتاب مقدس و ادبیات 
شرح پدیدآورنورتروپ فرای؛ ترجمه صالح حسینی
مشخصات ظاهری‎۳۹۲ص
وضعیت نشرتهران; نیلوفر; ۱۳۷۹
موضوعکتاب مقدس و ادبیات
توضیحاتعنوان اصلی: The great code: the Bible and literature
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135086 CLB2553699  1388 موجود
 ادبیات    140454 LEFB0865267   موجود
 الهیات ۳   64208 THFB0688134   موجود
 مرکزی    42878 CLFB5111480   موجود
 الهیات ۲   14288 THFB0552448   موجود
 یوسفی (ادبیات)    12569/1 LEFB1000641   موجود
 الهیات    11670 THFB0490160   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء