شماره راهنمای کنگرهML‎ ۱۹۷‎ /‎ل‎۹‎ م‎۹‎ ‎
سرشناسهلورو، موریس، LeRoux, Maurice - پدیدآور
عنوانموسیقی مدرن 
شرح پدیدآورموریس لورو؛ ترجمه و تفسیر مصطفی کمال پورتراب
مشخصات ظاهری‎۹۸ ص
وضعیت نشرتهران; [بی‌نا]; ۱۳۷۰
موضوعموسیقی
توضیحاتعنوان اصلی:.Introduction a; la musique contempsraire
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    23618 CLFB0091628   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء