شماره راهنمای کنگرهML‎ ۱۶۰‎ /ر‎۲۲
سرشناسهرابرتسون، الک؛ Robertson, Alec - پدیدآور
عنوانتاریخ جامع موسیقی 
شرح پدیدآورالک رابرتسون و دنیس استیونس؛ ترجمه بهزاد باشی
مشخصات ظاهری‎۲ج.: مصور، عکس، نمونه
وضعیت نشرتهران; آگاه; ۱۳۶۹
موضوعموسیقی
توضیحاتعنوان اصلی:The pelican history of music
توضیحاتواژه‌نامه.
توضیحاتکتابنامه بصورت زیرنویس.
مندرجاتمندرجات: ج.‎۱. شکل های کهن تاپلی فونی.-ج ‎۲. رنسانس و باروک.- ج.‎۳. کلاسیک و رومانتیک
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات  ۳  78777 LEFB0187909   موجود
 ادبیات  ۲  78776 LEFB0187895   موجود
 ادبیات  ۱  78775 LEFB0187884   امانت
 مرکزی  ۳  20487 CLFB0091547   موجود
 مرکزی  ۲  20486 CLFB0091536   موجود
 مرکزی  ۱  20485 CLFB0091525   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء