شماره راهنمای کنگرهML‎ ۱۶۰‎ /ح‎۵‎ ت‎۷
سرشناسهحسنی، سعدی - پدیدآور
عنوانتفسیر موسیقی (از کلاسیک تا دوره معاصر) 
شرح پدیدآورسعدی حسنی
مشخصات ظاهری‎۵۷۴ ص. (دو جلد در یک مجلد)
وضعیت نشر[تهران]; صفی‌علیشاه; [۱۳۴۴]
موضوعموسیقی
موضوعموسیقی
توضیحاتواژه‌نامه.
توضیحاتکتابنامه: ص. [‎۵۷۵]
مندرجاتج.‎۱. آثاردوره کلاسیک .- ج.‎۲. ازرمانتیسم تا دوره معاصر
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات ۳ ۲-۱  75471 LEFB0187873   موجود
 ادبیات ۲ ۲-۱  39565 lefb0598712   موجود
 مرکزی ۲ ۲-۱  24740 CLFB0091514   موجود
 مرکزی  ۲-۱  21959 EDFB0140221   موجود
 الهیات  ۲-۱  21566 THFB0327316   موجود
 ادبیات  ۲-۱  9688 LEFB0187862   موجود
 مرکزی (گنجینه اهدایی)  ۱-۲  4596 CLFB5615096   موجود، غیرقابل امانت
 مرکزی    2355 CLFB0210739   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء