کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگرهML‎ ۱۱۲‎ /م‎۵‎ ک‎۲
سرشناسهمشایخی، ویدا، ‏‫۱۳۲۷- - پدیدآور
عنوانکتابشناسی موسیقی مجموعه کتابشناسی و مدارک فرهنگی؛ ‎۱
شرح پدیدآورتهیه و تنظیم ویدا مشایخی
مشخصات ظاهری‎۱۵۰ ص
وضعیت نشرتهران; مرکز اسناد فرهنگی آسیا; ۱۳۵۵
موضوعموسیقی
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات    37431 LEFB1035403   موجود، غیرقابل امانت
 الهیات    23248 THFB0957735   موجود، غیرقابل امانت
 مرکزی (مرجع)    2961 CLFB5676318   موجود، غیرقابل امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء