کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگرهML‎ ۱۰۸‎ /ک‎۹۴
سرشناسهکودکا، رافایل، Codeca, Raphael - پدیدآور
عنواناصطلاحات جهانی و لغات رایج ایتالیائی در موسیقی تابلو مترونومیک مائلزل و توضیح پنج موومان اصلی 
شرح پدیدآورگردآوری و ترجمه فریدون ناصری
مشخصات ظاهری۱۵، ‎202 ص
وضعیت نشرتهران; پارت; ۱۳۶۲
موضوعموسیقی
موضوعموسیقی
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 الهیات    39882 THFB0957724   موجود، غیرقابل امانت
 مرکزی (مرجع)    30345 CLFB5676723   موجود، غیرقابل امانت
 مرکزی (مرجع)    6107 CLFB5676712   موجود، غیرقابل امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء