کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگرهML‎ ۱۰۵‎ /ک‎۲۹
سرشناسهکانده، رولان دو، Cande, Roland de - پدیدآور
عنوانفرهنگ بزرگ موسیقی 
شرح پدیدآورگردآوری و ترجمه: شهره شعشعانی
مشخصات ظاهری‎۴۳۴ ص.: مصور
وضعیت نشرتهران; فاریاب; ۱۳۶۴
موضوعموسیقی
توضیحاتعنوان اصلی:.Dictionnaire des musiciens
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات    53025 LEFB1035346   موجود، غیرقابل امانت
 علوم تربیتی 2   27125 EDFB7438126   موجود، غیرقابل امانت
 علوم تربیتی    26965 EDFB7438125   موجود، غیرقابل امانت
 مرکزی (مرجع)    11220 CLFB5676701   موجود، غیرقابل امانت
 ادبیات ۳   2598 LEFB1035391   موجود، غیرقابل امانت
 ادبیات ۲   2597 LEFB1035414   موجود، غیرقابل امانت
 مرکزی (گنجینه اهدایی)    1919 CLFB5556562   موجود، غیرقابل امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء