شماره راهنمای کنگرهML‎ ۶۰‎ /‎ک‎۲‎ ‎ ‎ ‎
عنوانکتاب ماهور: مجموعه موسیقی 
شرح پدیدآور[حسین دهلوی. و دیگران]
مشخصات ظاهریج
وضعیت نشرتهران; موسسه فرهنگی ماهور; ۱۳۷۰
موضوعموسیقی
موضوعموسیقی
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات  ۱  80698 LEFB0187828   موجود
 مرکزی  ۱  21779 CLFB0091488   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء